HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Traditie: De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen.

... De HERE heeft gegeven, de HERE heeft genomen, ... (Job 1:21 NBG)

Misschien heeft u deze woorden al eens bij een begrafenis gehoord ? Woorden die als troost voor de nabestaanden zouden moeten dienen... Het schetst een beeld van een God die het leven geeft aan een mens en het dan wegneemt.

Deze woorden maken deel uit van de klaagzang van Job. Het boek Job is het oudste boek in de Bijbel. Job spreekt deze woorden uit als hij hoort dat zijn kinderen zijn omgekomen in een storm. In zijn onwetendheid en gebrek aan geestelijk inzicht, schrijft hij dit drama toe aan God. Het was dus Jobs inzicht in de situatie, maar daarom is het nog geen Goddelijke waarheid ! Alhoewel het woorden zijn die neergeschreven zijn in de Bijbel en door veel mensen als waarheid worden verkondigd, geven ze een totaal vertekend beeld van onze liefhebbende hemelse Vader.

Later gaat God Zelf een gesprek aan met Job. Dit brengt Job tot inzicht en inkeer. Hij zegt:

U vraagt wie het is die op zo’n onzinnige manier over Uw besluiten sprak. Ik ben het. Ik praatte over dingen waarvan ik niets weet en die ik niet begreep; dingen die veel te ver boven mijn begrip uitgaan. (Job 42:3 HB)

Job zag in dat God het niet was die zijn kinderen had "weg genomen". Hij had de verkeerde de schuld gegeven. Dit was het werk van de duivel. Door dit te doen wou de duivel Job afvallig maken van God. Gelukkig kwam Job tot inzicht, er staat dat God later Job zegende en hem opnieuw kinderen gaf. Het is duidelijk: de duivel steelt, slacht en verdelgd, hij is een dief (Johannes 10:10). God is iemand Die u wil zegenen en herstel en genezing brengt.

Hoe dikwijls is de duivel er in geslaagd om God te schuld te geven van alle ellende? Hoeveel mensen hebben God niet de schuld gegeven van het verlies van één hun geliefden. Zelfs goedbedoelende Christenen gebruiken de woorden van Job en stellen God daardoor voor als een sadist. Ze hebben geen idee van het hele verhaal van Job en zeggen net zo'n "onzinnige" dingen als Job, praten over dingen waar ze niets van af weten en niet begrijpen, dingen die hun begrip verre te boven gaat. Sinds het boek Job heeft God Zich meer geopenbaard aan de mens. En Hij heeft het duidelijk gemaakt: Hij is een God van Liefde!

Als één van Zijn volgelingen sterft, raakt dat de HERE heel diep. (Psalm 116:15 HB)

Nog zo een verscheurende leugen die men vertelt over God is wanneer een klein kind sterft: "God had nog een engeltje nodig in de hemel om bij Hem te zijn!" Wat een verschrikkelijke leugen en laster tegen God ! Men geeft de schuld van de dood van hun geliefde aan God. Hierdoor worden mensen boos op God.

Niemand wil een God die zijn kinderen of geliefden "wegneemt". Deze algemeen verspreide leugen, heeft gemaakt, dat mensen niets met God te maken willen hebben. En gelijk hebben ze: ik wil ook niets te maken hebben met een god die moordt en steelt. De duivel wordt de "god van deze eeuw" genoemd (2 Korintiers 4:4). Hij is de god die steelt en moordt ! Hij verblindt de mensen zodat ze de goedheid en liefde van de ware God niet zien. Hij misleidt mensen, zodat ze de leugen geloven en zich afkeren van de ware God.

Kies ervoor om de ware God van liefde uw God te laten zijn!

Als u een geliefde hebt verloren, dan heeft God uw geliefde niet weggenomen ! God wil dat elk mens een lang en gezond leven leidt in relatie met Hem. Hij wil u troosten in al uw verdriet. Ga naar Hem toe en vraag Hem om u te genezen van al die innerlijke pijnen. Dit verdriet heeft misschien ook uw gezondheid aangetast, vraag God dat Hij u compleet geneest, naar geest, ziel en lichaam. Hij houdt van u!

GEBED

  "Hemelse Vader, ik kom tot U met al mijn verdriet en pijn. Vergeef me dat ik U de schuld gaf. Ik ben tot inzicht gekomen en besef nu dat het de duivel was die mijn geliefde van mij wegnam. Genees en bevrijdt mij van alle pijn en verdriet. U bent een God van genezing en herstel. U bent mijn Trooster! Ik dank U daarvoor in Jezus'Naam. Amen."

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT