JEZUS HEER GEMEENSCHAP vzw
     
     
   
   

Dag 48: Leer te ontvangen

 
 

Blijf vragen en het zal u gegeven worden, blijf zoeken en u zult vinden, blijf [eerbiedig] kloppen en [de deur] zal voor u opengaan. Want iedereen die blijft vragen, ontvangt; en hij die blijft zoeken vindt; en voor hem die blijft kloppen, zal [de deur] opengaan. (Mattheüs 7: 7-8 AMP)

De Bijbel leert ons dat één ieder die blijft vragen (bidden) ontvangt. Sommige mensen zijn teleurgesteld wanneer ze hun geen genezing niet direct zien of voelen, nadat ze gebeden hebben of nadat iemand anders voor ze gebeden heeft. Uw genezing is reeds in uw wedergeboren geest aanwezig, bidt dat genezing zich manifesteert in uw lichaam. IEDER DIE BLIJFT BIDDEN ONTVANGT!

U hoeft geen hoge opleiding gehad te hebben of van goede huize zijn, er worden geen speciale eisen gesteld aan de bidder, iedereen die blijft bidden in geloof ontvangt! Als we niet dadelijk genezing zien of voelen, mogen we zeker niet denken: "Ach, het zal Gods wil niet voor mij zijn dat ik genees. God houdt niet van mij. God wil mij iets leren door die ziekte." Blijf in geloof staan voor uw genezing! De manifestatie van uw genezing is onderweg!

Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: … op zieken zullen zij de handen leggen en ZIJ ZULLEN GENEZEN WORDEN. (Marcus 16:17-18 NBG)

U zult genezen worden! Uw volhardend gebed en verwachting toont uw geloof en uw vastberadenheid.

Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. (Hebreeën 11:6 NBG)

Religieuze mensen denken wel eens dat ze niets voor hunzelf mogen vragen of niets voor hunzelf mogen verwachten van God, dat zou egoïstisch zijn. God echter is een Beloner voor wie Hem ernstig zoeken. Het goede is dat u al weet Wie u moet zoeken! U vindt Hem in Zijn Woord en in gebed, in de stilte. Een van de condities is bidden in geloof, dat behaagt God.

Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. (Hebreeën 10:38 NBG)

De reden dat God wil dat u uit geloof leeft is, omdat Hij zo leeft en handelt. Wij zijn Zijn navolgers (Efeziërs 5:1), naar Zijn beeld geschapen. Om het leven te kunnen leiden dat Hij bedoeld heeft, is geloof een vereiste.

Wij verlangen ernaar dat ieder van u tot het einde toe ijverig zal doorgaan, zodat het goede waarop u zo geduldig wacht, mag plaatsvinden. En ook dat u de moed niet laat zakken, maar het voorbeeld volgt van de mensen die (door hun geloof en geduld) ontvingen wat God hun had beloofd. (Hebreeën 6:11-12 HB)

Jezus zei: “Blijven vragen, blijven zoeken, blijven kloppen”. Paulus schrijft: “IJverig doorgaan” totdat u ontvangt wat God beloofd heeft. Het is niet altijd even makkelijk, maar vraag Gods Geest om hulp, tot uw lichaam genezen is.

 

GENEZING BEHOORT U TOE !
JEZUS BETAALDE DE PRIJS ERVOOR!

TERUG

 

Jezus is Heer!

© Jezus Heer gemeenschap vzw