HOME

JEZUS IS UW GENEZING !

OVERZICHT

Geloof volgt Licht

Door Rev. Kenneth E. Hagin

Het opengaan van Uw woorden geeft licht… (Psalm 119:130 HSV)

Toen ik een tiener was, werd ik bedlegerig. De medische wetenschap zei dat ik zou sterven. Ik had de boodschap over Wedergeboorte al heel mijn leven gehoord. Ik kende Gods wil omtrent redding. En als ik bad tot de Heer, terwijl ik in bed lag, twijfelde ik niet dat Hij mij hoorde. Daarover ontbrak het mij niet aan inzicht. Ik had daarom geen twijfel of ongeloof omtrent redding. Ik ontving redding en ik wist dat ik gered was.

Maar toch was ik nog bedlegerig! Ik had zeker een tekort in het begrijpen van Gods Woord omtrent genezing, gebed en geloof. Alles wat de predikers over genezing te vertellen hadden was: “Laat het aan de Heer over, Hij weet ‘t het beste.” (Ja, maar in Zijn Woord heeft God voor ons voorziening getroffen voor Zijn beste !)

Na verloop van tijd en veel studie in de Bijbel, zag ik de exacte stappen die ik moest nemen in gebed en zag ik, hoe ik mijn geloof moest vrijzetten. Had ik deze dingen eerder geweten, had ik al maanden eerder uit bed kunnen zijn.

God had niet een bepaalde vooropgestelde tijd om mij te genezen. Neen! Hij is elke dag dezelfde! Het probleem lag niet bij God of Zijn bereidheid om mij te genezen. Het probleem lag aan mijn kant van de lijn. Van het moment dat ik ontdekte, wat Gods Woord zei omtrent genezing, handelde ik daarnaar en kreeg ik resultaten! Van het moment dat het licht komt, is geloof daar.

Belijdenis

Ik zal uitzoeken wat Gods Woord zegt en daarop zal ik handelen. Ik zal resultaat boeken. Ik zal er voor zorgen dat Gods Woord ingang vindt in mijn geest. Licht zal komen – en geloof zal volgen.

© Terebinten der gerechtigheid