JEZUS HEER GEMEENSCHAP vzw
     
   
     
 

Dag 50: Gods originele schepping

 
 

Genesis 1 : 26-27 SV

En God zeide: Laat Ons mensen maken , naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis ....

En God schiep den mens naar Zijn beeld ; naar het beeld van God schiep Hij hem ; man en vrouw schiep Hij ze.

In deze eerste verzen uit de Bijbel horen we een gesprek dat plaatsvond tussen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Zij verlangde er naar om mensen te maken, maar niet zomaar mensen, mensen naar Hun Beeld en Hun gelijkenis.

Gods originele schepping van de mens toont ons, dat de mens naar Gods beeld en gelijkenis is geschapen. God wou dat de mens eruit zag als Hem. Dat was Zijn originele plan. Nadat God de mens geschapen had, zei Hij dat alles zeer goed was! (Genesis 1:30) God had een zèèr goed werk gedaan.

Zoals een standbeeld lijkt op de persoon die men wil huldigen, zo creeërde God de mens naar Zijn beeld en gelijkenis. Hij schiep de mens niet met enig gebrek of tekort. Ziekte bestond niet. God Zelf is perfect en volmaakt.

De zondeval echter bracht scheiding tussen God en de mens. De mens had er voor gekozen om de duivel te geloven en te gehoorzamen. Daardoor stierf hij geestelijk. Door deze breuk werd de mens afgesneden van zijn Levensbron. Hij werd afhankelijk van Gods tegenstander. Doch de duivel heeft niets goeds te geven. Ziekte en dood deed zijn intrede.

God liet de mens niet aan het verderf over. Hij zorgde voor een Verlossingsplan. Hij werd Zelf mens in Christus. Hij werd één met de mens en nam de straf en de ziekte van de hele mensheid, de uwe inclusief, op Zich.

Hij deed nog vèèl meer. Hij maakte het mogelijk dat de mens terug hersteld zou worden naar Zijn originele plan.

Romeinen 8:32 NBG

Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen.

Als u het offer van Jezus Christus hebt aanvaard, dan bent u bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon, Die het Beeld Gods is. (2 Korintiërs 4:4) U wordt hersteld naar Gods originele beeld en gelijkenis. Daarin is geen plaats voor ziekte of enig gebrek. U hoeft niet te wachten totdat u in de hemel bent om hersteld te worden. Het behoort u nu reeds toe !

"Hemelse Vader, dank U wel dat U mij bestemd hebt om gelijkvormig te worden aan het beeld van Uw Zoon, in Jezus'naam. Amen!"

GENEZING BEHOORT U TOE !
JEZUS BETAALDE DE PRIJS ERVOOR!

TERUG

VERVOLG

Jezus is Heer!

© Jezus Heer gemeenschap vzw