HOME

JEZUS IS HEER

BIJBELSTUDIE

Overzicht

ONTDEK WIE U WERKELIJK BENT IN CHRISTUS

Heb Gods beeld van u
ontdek wie u bent in uw wedergeboren geest

Wist u dat de manier waarop u naar uzelf kijkt, bepaalt wat soort leven u zult leiden?

Heel veel mensen lopen rond met een laag zelfbeeld en eigen waarde. Omdat ze niet weten wie ze werkelijk zijn. We zijn geboren om overwinnaars te zijn, maar de maatschappij probeert ons te vormen naar hun ideaal beeld: Iedereen moet er zo en zo uit zien, u moet de laatste nieuwe modetrend volgen, ed…

  • Men haalt u neer als u afwijkt van hun normen.

  • Men laat u links liggen als u niet met de stroom meegaat.

  • Wat u ook doet, het zal nooit goed genoeg zijn.

  • Als u fouten maakt wordt er geroddeld en als u het goed doet ook.

  • Mensen worden depressief omdat ze niet kunnen voldoen aan de maatstaven die de hen wereld opdringt.

En als we als Christenen niet goed oppassen worden we meegezogen in dezelfde richting. De maatschappij wil u een beeld opdringen van de perfecte mens naar hun steeds wijzigende normen.

Jaren geleden kwam ik iemand tegen die ik al lang niet meer gezien had en die persoon zat er helemaal onderdoor. Gewoonweg omdat die persoon niet meer voldeed aan de eisen van de anderen.

Een goede raad: Laat andere mensen nooit uw waarde of zelfbeeld bepalen!

Als u uw zelfwaarde laat bepalen door andere mensen, dan bent u gedoemd om teleurgesteld te worden. Vandaag bent u een held en morgen een lafaard.
Wat andere mensen van u zeggen, moet u niets uitmaken. Mensen draaien als de wind. Op Palmzondag (de tiende Nissan) werd Jezus binnen gehaald als een Koning en 4 dagen later werd Hij aan het kruis gehangen!

Laat andere mensen u niet dicteren wat u moet doen of laten. Beslis zelf wat u doet en kies ervoor om Gods weg te gaan. Dat wil niet zeggen dat we alles wat anderen zeggen naast ons neer moeten leggen. Kritiek bijvoorbeeld kan gezond zijn, als het van mensen komt die we vertrouwen en het beste met ons voor hebben en we het gebruiken om onszelf te onderzoeken.

De Bijbel zegt niet dat we moeten veranderen naar het beeld van de wereld, maar naar het beeld van Christus Jezus. Hij is de Volmaakte. De maatschappij wil het beeld van wie u werkelijk bent verstoren. U bent geschapen naar het beeld van God. U bent niet zomaar iemand, u bent uniek ! U bent een held van binnen. U bent van de beste en hoogste afkomst. Het bloed van een kampioen stroomt in uw aderen.

U bent niet geschapen om nauwelijks rond te komen. U bent niet de staart maar het hoofd ! Hij heeft u geschapen met alles wat u nodig hebt. U kunt elk obstakel overwinnen en elk doel bereiken. U hebt het geestelijke DNA van de Almachtige God. Het maakt niet uit waar u op dit moment bent, wat u gedaan hebt, niets kan uw DNA veranderen. God heeft Zijn leven in u geademd. U bent van Koninklijke bloede.

Als u het juiste inwendige beeld van uzelf ontwikkeld en u zichzelf gaat zien zoals God u ziet, dan zegt God dat u geschiedt naar uw geloof en dat u het leven van overwinning zult leven wat Hij voor u heeft voorbestemd. Realiseer wie u werkelijk bent: een Kind van de Allerhoogste God.

RASPAARDEN:

Denk er eens aan hoe dat men toppers van renpaarden kweekt. De ouders worden zorgvuldig geselecteerd. Ze willen het bloed en het karakter van winnaars en het beste in het veulen meegeven. Maar als je zo'n veulen ziet geboren worden, dan lijkt het helemaal niet op een kampioen. Het staat te wankelen op zijn poten. Maar de eigenaars raken daardoor niet direct ontmoedigd of van streek. Ze zeggen niet "dood het maar" of "maak er biefstuk van". Ze weten dat hij nog spieren moet ontwikkelen en dat hij nog moet volgroeien en getraind worden, eer het een kampioen wordt. Ze maken zich geen zorgen omdat men weet dat het veulen uit een goede kweek voortkomt. Ze zien hem al als een winnaar omdat hij uit winnaars voortkomt. Ze zien de capaciteiten in het veulen, ze zien hem al koersen winnen.

Zo moet u ook naar uzelf kijken. U maakt wel eens fouten, u kwalificeert misschien niet om op het frontblad van een modeblad te staan. U bent misschien niet de slimste of de handigste, maar dat maakt niet uit, want in uw bloedlijn zitten er overwinnaars. U ziet het misschien nu nog niet, maar in uw DNA zit er bekwaamheid, wijsheid, sterkte, kracht.
In u zit:”ik vermag alle dingen in Hem” kracht. U bent niet gewoon maar iemand, u komt uit een geslacht van kampioenen.

Het maakt niet uit hoe uw toestand er nu uitziet. U kunt verslavingen hebben, u bent misschien onzeker van uzelf, maar dat verandert uw DNA niet. Dat verandert niet wat de Schepper van hemel en aard in u gelegd heeft.

Maar vele mensen geloven de leugen dat ze blij moeten zijn met waar ze nu zijn of hebben, want ze zijn niet zo bekwaam of gestudeerd. Ze moeten blij zijn omdat ze maar van gewone komaf zijn en toch al iets bereikt hebben in het leven. Ze zijn geboren in de verkeerde familie en moeten niet veel verwachten.

Maar controleer uw bloedlijn: u bent zaad van de Almachtige God. Focus u niet langer op uw zwakheden of op uw fouten, maar ga uzelf zien zoals God u ziet. Wat God betreft: Hij ziet u al lang als een winnaar: Hij ziet u al op het podium staan met de overwinnaars krans. U bent voorbestemd om te winnen en te slagen !

Daarom is het zo belangrijk om het juiste beeld van uzelf te hebben. Als u niet begrijpt wie u bent en wat God al in u geplaatst heeft, dan verstoort dat het beeld en de indruk van wie u werkelijk bent en dat houdt veel mensen tegen.

Het was zoals iemand die een nieuwe auto had gekocht en die avond toonde ze een reclame op TV. Ze lieten close ups zien van alle mooie onderdelen van die auto. Die man dacht: “ik heb de verkeerde auto gekocht, ik heb een fout gemaakt” en hij werd misselijker toen hij verder naar de reclame van die auto bleef kijken. Tot men de auto in zijn geheel liet zien en toen was het net dezelfde auto als die hij gekocht had.

Wat was het punt: zijn nieuwe auto had al die opties en mooie dingen, maar hij had er nog geen oog voor gehad. Totdat die reclame hem duidelijk maakte welke fantastische auto hij wel in zijn garage staan had.

Velen van ons weten of beseffen nog niet wat voor een fantastisch iemand in hun garage staat ! Iets heel speciaals en kostbaars!

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Efeziërs 2:10 NBG)

Paulus zegt dat we Gods maaksel zijn. We zijn Gods Meesterwerk, er is maar één van gemaakt in de wereld. Uniek ! U bent uitzonderlijk ! Een uniek stuk !

Maar veel mensen denken te min over hun zelf, omdat ze niet bereikt hebben in het leven wat ze verwacht hadden of omdat ze fouten gemaakt hebben of niet voldeden aan de verwachtingen van anderen.

God heeft Zich niet vergist toen Hij u schiep. De Psalmist zegt dat God u gans wonderlijk toebereid heeft !

Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel. (Psalm 139:14 NBG)

Zie uzelf als vergeven, verlost, sterk, gezalfd, toegerust, bekrachtigd, vol van mogelijkheden waartoe God u geroepen heeft.

Misschien hebben anderen u naar beneden gedrukt door te zeggen wat u niet kunt of niet hebt. Maar dat verandert niets aan wat God in u geplaatst heeft. Anderen mensen bepalen uw toekomst niet, God wel ! Misschien heeft iemand u laten vallen of kwaad gedaan, maar dat is geen probleem, want God heeft u aanvaard en goedgekeurd. Schud die negatieve woorden van mensen van u af, want ze willen het beeld dat God van u heeft vernietigen.

Niemand kan u minderwaardig doen voelen zonder u toestemming. Men kan u neerdrukken, ontmoedigen, kwetsen, beledigen, maar het is aan u of u die woorden laat wortelen in uw hart en uw zelfbeeld laat verstoren. Of u gelooft wat mensen over u zeggen of wat God over u zegt. Hef u schouders op en zeg: "ik ben wonderlijk gemaakt".

Anderen zeggen misschien: hij zal het nooit maken, maar ik zeg: ik ben goed toegerust.
Anderen zien u misschien als een mislukkeling maar u hebt het bloed van een winnaar in u. Ze zeggen misschien: “och hij is maar gewoon” maar u zegt: “ik ben speciaal, uit God geboren.” Anderen zien u als 13 in een dozijn, maar u bent Gods Meesterwerk.

U bent geboren om te overwinnen, maar als u blijft aanstoot nemen over wat anderen over u zeggen, dan vormt u zich naar hun beeld.

Ontpop u als een mooie vlinder die God bedoeld heeft. Ontplooi uw vleugels en ga vliegen. Laat het aardse tranendal achter u en zoek hogere horizonten op.

U hoeft niet te voldoen aan de eisen van de wereld, want die gaan voorbij. God heeft u toebereidt voor een erfenis met de heiligen.

Ik bid dat u innerlijk vol licht zult zijn, zodat u iets zult zien van de heerlijke toekomst, waarvoor u geroepen bent. Dan zult u weten wat een geweldige rijkdom God voor al Zijn kinderen heeft klaarliggen. (Efeze 1:18 NBG)

Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld, 12 en DANKT GIJ MET BLIJDSCHAP DE VADER, DIE U TOEBEREID HEEFT VOOR HET ERFDEEL DER HEILIGEN IN HET LICHT. (Kolossensen 1:11 NBG)

God heeft u toebereid. U bent volmaakt, er is geen fout aan u. U bent geweldig, super, perfect !

Het is aan u om te ontdekken wie u werkelijk bent. Geschapen IN Christus. Een nieuwe schepping, een compleet nieuw mens.

U bent niet wat anderen zeggen wie u bent, maar wie God zegt dat u bent.

U bent niet wie u denkt dat u bent… Zeg wie God zegt dat u bent.

Zie uzelf zoals God u ziet. Verander u beeld van uzelf, met het beeld dat God van u heeft.

LEES VERDER: HET NIEUWE VERBOND!

Overzicht

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3

Bijbelstudie