HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

De Heer werkte mee

De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God, maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen. (Markus 16:19-20 HSV)

Jezus gaf Zijn volgelingen de opdracht om het Evangelie over de hele aarde te verkondigen. Deze opdracht is nog steeds van kracht. Het Goede Nieuws moet nog steeds verteld worden. God houdt van mensen!

Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. (Mattheus 10:7-8)

Jezus had hen er al eerder op uit gestuurd, met de opdracht: "GA, PREDIK en ZEG en GENEES….!" De eerste volgelingen van Jezus gingen overal heen en ze predikten het Evangelie. Verder lezen we dat de Heer meewerkte door het Woord dat zij predikten te bevestigen door de tekenen die erop volgden. Eén van deze tekenen lazen we in Marcus 16:18 is dat mensen hun genezing ontvingen.

Als de Grote Opdracht van Jezus nog steeds van kracht is, zal Hij nog steeds het Woord van genezing bevestigen door mensen te genezen. Zijn Opdracht is niet veranderd, noch zijn de resultaten veranderd. Waar genezing wordt gepredikt, daar zal Jezus het Woord bevestigen met genezing. Bezoek daarom Christenen die het Woord van genezing prediken als u genezing wil ontvangen. Geloof voor genezing komt door het horen van het Woord van genezing (Romeinen 10:17).

Omring u met mensen die geloven in goddelijke genezing. Als u uw genezing door geloof hebt ontvangen, is het belangrijk om uw genezing vast te houden door geloof. Mensen verliezen soms hun genezing, omdat ze het Woord van genezing niet meer horen, of zich laten ompraten door ongelovigen die twijfel in hun hart zaaien. Blijf uw geest voeden met Gods Woord van genezing.

En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. (Mattheus 24:14)

Het einde is nog niet gekomen, nog niet alle mensen hebben het Goede Nieuws gehoord. Daarom Jezus Grote Opdracht is nog steeds actief en JEZUS WERKT NOG STEEDS MEE! Hij bevestigt nog steeds Zijn Woord met genezingen en wonderen! Ook voor u!

 

© Terebinten der gerechtigheid