HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Waar kijkt u naar?

Door Kenneth Hagin Jr.

Als u beproefd of verzocht wordt, zorg dan dat u niet onder de indruk komt van wat u ziet. Dat is nu juist wat de duivel wil. Hij wil dat u zich op het probleem concentreert, zodat u het beste misloopt wat God voor u heeft.

Kijk dus naar de omstandigheden met het oog van geloof en zie overwinning, niet nederlaag !

Soms lijkt het of onze levensomstandigheden ons zullen verpletteren. Maar dit is alleen zo in het natuurlijke. Als gelovigen slechts hun geestelijke ogen zouden opendoen, dan zouden ze zien dat God en iedereen in de hemel aan hun kant staan.

In 2 Koningen hoofdstuk 6 lezen we dat Elisa's knecht Gehazi op een ochtend naar buiten liep en iets zag, de hele stad was omsingeld door het Syrische leger.

Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen, en een groot leger. Die kwamen 's nachts en omsingelden de stad. De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten, en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen? (2 Koningen 6:14-15 HSV)

Gehazi zag alleen wat voor ogen was en prompt raakte hij in paniek. Hij keek met vleselijke of natuurlijke ogen. Maar er bestaat ook nog een andere manier om de dingen te zien: de geestelijke of bovennatuurlijke manier.

Ik wil u eens iets vragen. Als u beproefd wordt, waar kijkt u dan naar ? Uw wijze van kijken bepaald uw houding – of u het nu ziet zitten of niet – en uw houding bepaalt weer hoe u er uit zult komen – of u nu ontvangt of niet.

Weet u, Gehazi keek naar wat hij in het natuurlijke kon zien en daardoor werd hij bang. Maar Elisa zei tegen hem: “Vrees niet!”

Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. (2 Koningen 6:16-17 HSV)

Elisa keek met geestelijke ogen. Zijn geestelijke kijk op de zaak merkte op dat Gods leger in de buurt was – ongezien, ongehoord, onopgemerkt in het natuurlijke, maar machtiger dan het natuurlijke Syrische leger.

Uw kijk op de zaak bepaald of u handelt in een geest van angst of in een geest van kracht. De natuurlijke kijk maakt dat u handelt in een geest van angst. Maar de bovennatuurlijke kijk maakt dat u te werk gaat in een geest van kracht.

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. (2 Timotheus 1:7 HSV)

God heeft ons geen geest van vrees of angst gegeven, maar een geest van kracht ! Dit vers heeft het over geesten – in het bijzonder een geest van angst en een geest van kracht. En God zij dank, wij hebben een geest van kracht !

Als u naar de natuurlijke situatie blijft kijken, zult u ongetwijfeld zwichten voor de geest van angst. Daardoor kunnen gevoelens van paniek, onwaardigheid, ontoereikendheid, wanhoop of depressie u beïnvloeden en de overhand krijgen. Maar als u naar uw bovennatuurlijke situatie kijkt, zult u zich overgeven aan de geest van kracht, de geest van liefde, de geest van bezonnenheid !

Laten we nu eens kijken naar het laatste zinnetje van 2 Timoteüs 1:7. God heeft ons een geest van bezonnenheid gegeven – niet een geest van verwarring ! Als u met veel mensen vandaag de dag zou spreken, dan zou u merken, dat ze verward zijn. Ze weten niet wie ze zijn en ook niet waar hun leven naar toe gaat. Zij zijn in paniek door de geest van angst. Ze zijn bang, omdat ze niet weten, wat er morgen zal gebeuren.

Vriend, ik wil u iets vertellen. Ik ben niet verward. Ik weet wie ik ben in Christus, en ik weet, waar mijn leven naar toe gaat. Ik weet zelfs, wat er morgen gaat gebeuren. Misschien vraagt iemand, “Hoe weet u wat er morgen gaat gebeuren ?” Ik weet dat, omdat ik weet wat er in de Bijbel staat ! De Bijbel zegt, dat God ons altijd in Christus doet zegevieren (2 Korintiers 2:14) !

Aan u de keuze of u zult opereren in het natuurlijke of in het bovennatuurlijke, in het vlees of in de geest, in angst of in kracht.

LEES VERDER: EERST ZIEN EN DAN GELOVEN?

© Terebinten der gerechtigheid