HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

U bent waardevol en kostbaar

U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen... . U bent niet VRIJGEKOCHT met iets wat vergaat, zoals zilver en goud, maar MET HET KOSTBARE BLOED van een volmaakt en vlekkeloos lam: Het bloed VAN CHRISTUS. (1 Petrus 1:18-19 HB)

U bent van onschatbare waarde! U bent heel kostbaar! God vond u zo belangrijk dat Hij Zelf bereid was om mens te worden in Jezus Christus en Zijn leven te geven voor uw leven. Denk daar eens even over na....

Mensen zijn bereid om veel geld te geven aan iets wat ze heel kostbaar vinden. De waarde van bijvoorbeeld een voorwerp wordt bepaald door de prijs die men bereid is daarvoor te betalen. Hoeveel bent u waard in Gods ogen?

Er moest een losprijs worden betaald om u te redden. U moest vrijgekocht worden, u behoorde iemand anders toe (zonder dat u dat misschien besefte). De duivel had het recht van heersen over u ontvangen, toen Adam hem gehoorzaamde. Hij en zijn nageslacht werden een slaaf van de zonde. Het rijk der duisternis had macht en zeggenschap over uw leven (Kolossenzen 1:13). U was een slaaf gebonden door de angst voor de dood (Hebreeën 2:15). Slaven moesten in die tijd vrijgekocht worden van hun meester.

God betaalde een ontzettend hoge prijs voor u. Al het goud en zilver in de wereld volstond niet om u vrij te kopen. De wet eiste "leven om leven, oog om oog, tand om tand, ...." (Deuteronomium 19:21). God was bereid om het leven van Zijn Zoon te geven in de plaats van uw leven. zo kostbaar en waardevol bent u voor Hem! U bent het leven van Zijn Zoon waard!

En zij zongen een nieuw lied: "U bent waardig om de boekrol in ontvangst te nemen en de zegels te verbreken; want U bent geslacht en hebt MET UW BLOED MENSEN VOOR GOD VRIJGEKOCHT uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. (Openbaring 5:9 HB)

Hier in het laatste boek van de Bijbel wordt een lied gezongen ter ere van Jezus. Als een lam werd Hij geslacht, zodat u door Zijn bloed bent vrijgekocht. Jezus gaf Zijn bloed om u leven te geven! Het leven zit in het bloed. Jezus bloedde dood voor u!

Gods liefde voor ons is hieraan duidelijk geworden: Hij heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden om ons door Hem het leven te geven. Liefde betekent niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en dat Hij Zijn Zoon heeft gezonden als een boeteoffer voor onze zonden. (1 Johannes 4:9-10 GNB)

God hield zoveel van u dat Hij Zijn Zoon in uw plaats liet sterven. Gods liefde was niet afhankelijk van uw liefde voor Hem! Hij houdt van u zelfs als u niet van Hem houdt! Hij heeft u lief en vindt u kostbaar en waardevol !

SPREEK HET WOORD

"Hemelse Vader, dank U dat U mij zo liefhebt. U vindt mij zo kostbaar en waardevol dat U bereid was om het leven van Uw eniggeboren Zoon op te offeren voor mijn leven. U hecht een grote waarde aan mij, meer dan ik kan beseffen. U kocht mij, ik ben Uw waardevol bezit! Ik behoor U toe, gekocht door het Bloed en leven van Jezus. Ik ben kostbaar, ik dank U daarvoor in Jezus'Naam. Amen."

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT