HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Er is balsem in Gilead !

Is er geen BALSEM in GILEAD, of is daar geen genezing? Want waarom is de wond van de dochter van mijn volk niet genezen ? (Jeremia 8:22 LC)

We kennen balsem misschien van de doden die gebalsemd werden; zoals de farao's van Egypte. De balsem uit Gilead werd eerder gebruikt als een rustgevende, genezende zalf. Het werd in het Midden Oosten verhandeld zoals we lezen in Genesis 37:25:

Daarna zetten zij zich neer om te eten. Toen zij hun ogen opsloegen, daar zagen zij een karavaan van Ismaelieten aankomen uit Gilead, wier kamelen gom, balsem en hars droegen, op weg om dat naar Egypte te brengen. (NBG)

Sommige botanische onderzoekers concludeerden dat de echte bron voor de balsem uit Gilead de terebint boom was uit het Pistacia geslacht.

Het Hebreeuwse woord voor balsem zou afkomstig zijn van een ongebruikelijk grondwoord dat “barsten [onder druk], met lekken tot gevolg – of bloed laten vloeien, het bloeden van een ader” betekent.

Het is een verwijzing naar het bloed dat Jezus deed vloeien voor onze genezing, toen Hij aan het hout hing en onze vloek op Zich nam (Galaten 3:13). Want door Zijn striemen zijn wij genezen (1 Petrus 2:24). Hij kwam onder druk staan, onder andere in de hof van Getsemane (betekent olijfpers). Waar zweet als druppels bloed uit Zijn poriën kwam (Lukas 22:44).

Het bloed van Jezus dat vloeide was de balsem, het medicijn voor onze genezing.

Het Hebreeuwse woord voor Gilead is opgebouwd uit de twee andere woorden "giyl en olam" die respectievelijk “juichen of opspringen van vreugde" en "al de dagen van het leven of eeuwigheid" betekenen. Als we dan de diepere betekenis van "de balsem van Gilead" samenvatten, spreekt het over het vergoten bloed van Jezus dat ons heeft genezen en als we dat ervaren, doet het ons opspringen van vreugde, al de dagen van ons leven en tot in eeuwigheid !

"Is er geen balsem in Gilead of is daar geen genezing ?"
Toch wel, Jezus Bloed is de balsem voor onze genezing !

Er is balsem in Gilead ! Er is genezing door het Bloed van Jezus !
We kunnen juichen van vreugde al de dagen van ons leven !

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT