HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Zonder schaamte!

In de eerste 4 verzen van Lucas hoofdstuk 11 vinden we het model gebed dat Jezus Zijn discipelen aanleerde, beter gekend als het ‘Onze Vader'. Dokter Lucas vervolgt en schrijft over het onderwijs dat Jezus gaf omtrent gebed.

Lukas 11:5 En Hij zei tegen hen: Wie van jullie zal een vriend hebben, en zal midden in de nacht naar hem toegaan en tot hem zeggen: Vriend, leen mij drie broden, 6 want een vriend van mij is op zijn reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten; 7 en hij, die binnen is, zou antwoorden: “Ik ben vermoeid van het werken, de deur is reeds op slot en mijn kinderen en ik zijn in bed; ik heb geen kracht meer om op te staan om ze u te geven”. 8 Ik zeg u, alhoewel hij niet zal opstaan en hem zal geven omdat hij zijn vriend is, doch omwille van zijn onbeschaamdheid (anaideian) zou hij opstaan en hem geven, zoveel hij nodig heeft.

‘Onbeschaamheid - anaideia' - G335 - schaamteloosheid, zonder een gevoel van schaamte.

Het verhaal gaat over iemand die midden in de nacht een vriend die op reis is op bezoek krijgt. Naar de normen van Bijbelse gastvrijheid voorziet hij in onderdak en voedsel. Het bezoek van zijn vriend was blijkbaar onverwachts of onvoorbereid, want hij had “niets om hem voor te zetten”. Maar geen nood, hij had een nog een andere vriend (philos), iemand waarmee hij een vertrouwensrelatie had. Ze kenden elkaar goed, want hij wist dat zijn vriend broden had en hij geloofde dat zijn vriend zou geven wat hij nodig had. Hij vroeg om 3 broden te lenen, waarschijnlijk één brood voor zijn bezoekende vriend (philos), één brood voor zichzelf, en één brood als reserve of om zijn behulpzame vriend te laten meeeten, zodat zijn vrienden elkaar zouden leren kennen.

Deze twee vrienden hadden zo'n vertrouwensrelatie met elkaar, dat ze wisten dat ze zonder een gevoel van schaamte bij elkaar terecht konden in geval van een tekort of gebrek. Zelfs in het kot van de nacht, in een acute nood, wisten ze dat ze op elkaar konden rekenen. Ze geloofden dat hun vriend zou “opstaan” en hen zou geven “zoveel zij nodig” hadden.

Zo'n Vriend hebben wij ook. Jezus noemt onsvrienden' (Johannes 15:14-15). Hij is een Vriend die ons door en door kent en waarmee we een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen. Bij Hem kunnen we altijd terecht, ook in onze noodsituaties zal “de Opgestane Heer” - “opstaan” en ons geven "zoveel wij nodig hebben".

  • Wat heeft u “broodnodig” in uw leven?

  • Heeft u zo'n vertrouwensrelatie en vriendschapsrelatie met Jezus?

  • Gelooft u dat Hij u kan helpen?

  • Weet u waarin Hij allemaal kan voorzien en dat Hij “broden” heeft en zoveel u nodig hebt ?

  • Gaat u zonder enig gevoel van schaamte naar Hem toe om Zijn hulp te vragen?

  • Heeft u een vriend die in nood is en u hebt niets om hem voor te zetten, ga dan naar Jezus, Hij geeft wat u nodig hebt om uw vriend te helpen.

Ga in alle vrijmoedigheid, zonder gêne naar Jezus, Hij zal u niet veroordelen, Hij is uw Vriend. Hij weet wat u nodig hebt! Hij geeft u uw “dagelijks brood, zoveel u nodig hebt”!

Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud (redding) voor een ieder die gelooft... (Romeinen 1:16)

Ik schaam mij niet om voor hulp naar Jezus te gaan !

Lees verder: SOZO en SOTERIA!

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT