HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

SOZO en SOTERIA

Als u met uw mond belijdt: Jezus is de Heer, en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, wordt u gered (SOZO). Want geloven doen we met ons hart, en daardoor vinden we rechtvaardiging; belijden doen we met onze mond, en dat brengt ons redding (SOTERIA). (Romeinen 10:9-10 NBV)

Sozo en Soteria zijn geen namen van een man en een vrouw, maar zijn de originele Griekse Woorden die gebruikt worden voor 'redden' en 'redding'.

Sommige Nederlandstalige Bijbels vertalen die woorden met 'behouden' en 'behoudenis'. Deze woorden hebben echter een wijdere betekenis in het Grieks. Ze houden ook in: 'bevrijding, bewaring, veiligheid, behoud, heil, ongeschonden bewaren, redden van gevaar of vernieling; iemand die aan een ziekte lijdt GEZOND MAKEN, GENEZEN, iemand die in gevaar van vernietiging is beschermen, redden.' (zie Strongs Exhaustive Concordance of the Bible)

Door alleen maar de woorden 'sozo' en 'soteria' te vertalen door redding of behoudenis, gaat er een deel van de waarheid en betekenis verloren. We kunnen de vrijheid nemen om deze woorden ook anders te vertalen. Zo luidt dezelfde tekst:

Als u met uw mond belijdt: Jezus is de Heer, en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, wordt u GENEZEN of GEZOND GEMAAKT (SOZO). Want geloven doen we met ons hart, en daardoor vinden we rechtvaardiging; belijden doen we met onze mond, en dat brengt ons GENEZING of GEZONDMAKING (SOTERIA).

Hoe werd u wedergeboren ?

Door met uw mond te belijden, door te zeggen dat Jezus Heer is en met uw hart te geloven dat Hij opstond uit de dood.

Hoe zult u genezen ?

Volgens onze tekst in Romeinen op dezelfde manier: Door te belijden met uw mond dat Jezus Heer is. Daarmee erkent en bevestigd u wat Hij voor u aan het kruis gedaan heeft. Dat u genezen bent door het volbrachtte werk van Jezus aan het kruis. In de volgende tekst wordt “sozo” ook gebruikt en kunnen we invullen:

Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen genezen (sozo) worden en tot erkentenis der waarheid komen. (1 Timotheüs 2:3-4 NBG)

Hier zien we opnieuw dat God alle mensen wil genezen, u niet uitgezonderd !

Als u met uw mond belijdt dat Jezus Heer is, en u belijdt ook dat u door Zijn striemen genezen bent, dan brengt u dat genezing ! Geloof zonder werken is dood, zet daarom uw mond aan het werk. Begin de Schriftplaatsen die u in deze studie aantreft over uw lichaam uit te spreken. Spreek Gods Woord van genezing uit over uzelf of over iemand die u dierbaar is, het brengt u of hen genezing.

"Hemelse Vader, ik belijd dat Jezus Heer is, ik geloof met mijn hart dat U Hem uit de dood heeft opgewekt. Daardoor ben ik genezen en gezond gemaakt. Ik belijd dat ik door Zijn striemen genezen ben, mijn ziekte en zonden heeft Hij gedragen. Dit belijd ik met mijn mond, zo ontvang ik mijn genezing in mijn lichaam, in Jezus Naam. Amen!"

Genezing behoort u toe!

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT