Adonay

En Abram zei: Here (Adonay) Here (YHVH), wat zult Gij mij geven, daar ik kinderloos heenga en de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damascener Eliezer zijn. En Abram zei: Zie, mij hebt Gij geen nakroost gegeven, en nu moet een onderhorige mijn erfgenaam zijn. (Genesis 15:2-3 NBG)

Op 75 jarige leeftijd riep YHVH Abram en beloofde hem nageslacht (Genesis 12:2). Toen Abram bovenstaande woorden tegen YHVH sprak, was hij al enkele jaren met YHVH onderweg en er klinkt frustratie in zijn pleidooi. Het beloofde nageslacht was er nog steeds niet. Voor het eerst noemt hij YHVH met een nieuwe naam:

Adonay - (ad-o-noy') - אֲדֹנָי - H136

Adonay is opgebouwd uit:

  • 'Adown (aw-done') - ?????? - H113 - “Soeverein, regeren”.

  • Diyn (deen) - H1777 – “Heersen, een uitspraak doen en doen naleven”.

De betekenis van Adonay is: "Soevereine Regeerder, Die Zijn Woord geeft en nakomt”.

Abram zegt hier: “Souvereine Regeerder, YHVH, U heeft mij Uw Woord gegeven, wat U ook nakomt, maar ik heb nog niets ontvangen...". De relatie die Abram met God had was heel persoonlijk en intiem, maar ook heel open en eerlijk. Hij deelt zijn hart en bekommernis. YHVH “Adonay” noemen, toont zijn geloof in het Woord van God en zijn afhankelijkheid van de genade en het ingrijpen van God in zijn situatie. Hij gelooft dat God trouw is aan Zijn Woord en dat wat Hij zegt ook nakomt.

Abram had nog een heel leerproces van geloof te doorlopen, vooraleer hij Gods belofte ontving. Abram wordt ook "de vader van geloof" genoemd (Romeinen 4:16) en het is heel belangrijk om zijn leven te bestuderen en te ontdekken dat vanaf het moment hij Gods belofte begon uit te spreken en te horen, het uiteindelijke wonder voltrok. (zie de studies over het belang van ons spreken).

Persoonlijke toepassing:

Als Christen kunt u in dezelfde situatie zitten. Elke belofte is in Christus "Ja en Amen" (2 Korintiërs 1:20) en toch ziet u de gelofte nog niet gemanifesteerd in uw leven. U raakt gefrustreerd en ontmoedigd. Begin Gods beloften uit te spreken. Erken Hem als Adonay, de Souvereine Regeerder, die Zijn Woord geeft en nakomt.

De letter illustratie schets hier het volgende beeld:

אֲדֹנָי

Door YHVH (Aleph) Adonay te noemen erkent u dat u een zoon (nun) bent en afhankelijk (daleth) van Zijn inspiratie en ingrijpen (yod).

Jezus is Heer !

Voor meerdere schatten in de Hebreeuwse taal klik hier: Hebreeuws.

© Terebinten der gerechtigheid - Jesaja 61:3

 

 

HOME JEZUS REDT JEZUS UW GENEZING KENT U JEZUS ARTIKELEN BIJBELS BIJBELSTUDIE HEBREEUWS JEZUS KOMT