SCHATGRAVEN IN DE HEBREEUWSE TAAL

 

Vele rabbijnen benadrukken het belang van de Hebreeuwse taal, omdat Mozes de Thora, de eerste vijf boeken van het Oude Testament, uit Gods handen ontving, als van God Zelf afkomstig. Daarom wordt het Hebreeuws ook wel eens Gods taal genoemd.

De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. (Genesis 11:1)

Voor de Babylonische verwarring sprak men één taal op aarde. De eerste die sprak was Elohiym zelf: “En Elohiym (God) zei: Er zij licht; en er was licht”. (Genesis 1:3). Elohiym wandelde met Adam in de hof en communiceerde met hem, waarbij we er van kunnen uit gaan dat dit in de Hebreeuwse taal was.

Het Hebreeuwse alephbet bestaat uit 22 letters. Deze letters waren oorspronkelijk afbeeldingen waarmee men vanouds met elkaar communiceerden.

In het Hebreeuws kunnen woorden dezelfde grond letters hebben. Ze vormen een soort van legering, samengevoegd verduidelijkt het de betekenis en het doel van dat woord. De meeste grondwoorden bestaan uit drie letters. De eerste en de laatste letter van een woord zijn het belangrijkste.

In het Hebreeuws zijn letters ook cijfers, tevens duiden ze op muzieknoten en sterrenbeelden.

Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een JOTA of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. (Mattheus 5:18 NBG)

Jezus spreekt hier over het belang van zelfs de kleinste letter (jota) en tittel (puntjes en streepjes onder een letter om een klinker aan te duiden) van de wet (de Thora).
Jota is hier de Griekse benaming voor de kleinste Hebreeuwse letter: een Yod.
Voor Jezus heeft elke letter, hoe klein ook, een bepaald doel en betekenis en is door God gegeven en geïnspireerd.

Graven naar de betekenis en de oorsprong van Hebreeuwse woorden openbaren ons opmerkelijke Goddelijke waarheden. Elk individueel woord en elke individuele letter is Goddelijk geplaatst en samengesteld, om ons Gods boodschap en de rijkdom van Zijn Woord te openbaren. Ontdek de diepte van rijkdom, van wijsheid en kennis van Gods Woord.

Het is de glorie van God, iets verborgen te houden,
De glorie der koningen, het uit te zoeken.
Spreuken 25:2 Can

Hier enkele verborgen schatten uit de Hebreeuwse taal:

Zegenen - Barak

Bereshit - In het begin (Genesis 1:1)

De geliefde - Yadid - hand in hand

Kleding en de zondeval

Weegschalen en oren

Towdah - Dankzegging, lof offeren

 

© Terebinten der gerechtigheid

 

 

HOME JEZUS REDT JEZUS UW GENEZING KENT U JEZUS ARTIKELEN BIJBELS BIJBELSTUDIE HEBREEUWS JEZUS KOMT