ONLINE BIJBELS & CONCORDANTIES

Hieronder vindt u de gebruikte Bijbelvertalingen en hun afkortingen met links naar hun eventuele online site.
Indien er op de website geen afkorting gebruikt wordt bij een Bijbelvers, dan is het de NBG vertaling.

VB: VensterBijbel- 2023. Gebaseerd op de Statenvertaling.

NBG: De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de NBG-vertaling 1951, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951.

SV: De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Statenvertaling 1977, © Nederlands Bijbelgenootschap 1977.

HSV: De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Herziene Staten Vertaling 2010

WV: De Willibrordvertaling (herziene editie), © Katholieke Bijbelstichting 1995

GNB: De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie), © Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1996.

BGT: Bijbel in gewone taal

NBV: De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

CAN: Peter Canisius Vertaling: De Heilige Schrift, vertaling uit de grondtekst in opdracht van de Apologetische Vereniging 'Petrus Canisius' ondernomen met goedkeuring van de hoogwaardige bisschoppen van Nederland. Oorspronkelijke uitgave 1939

LU:Lutherse Vertaling

LEI:Leidse Vertaling

HB:Het Boek:Copyright © 1988 by International Bible Society

BB: Basis Bijbel door Stichting BasisBijbel

LC: Eigen vertaling naar de grondtekst.

NA: Naardense Bijbel

AANTEKENINGEN BIJ DE BIJBEL

AMP: Amplified Bible

AMPC: Amplified Vertaling Classic: Copyright © 1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987 by The Lockman Foundation

TPT: The Passion Translation

CJB: The Complete Jewish Bible

OJB: Orthodox Jewish Bible

HNV: Hebrew Names Version

Diverse Bijbel vertalingen

NET: Net Bible study environment

NKJV: New King James Bible online

MT: The Mechanical translation

GLT: George Lamsa Translation

Passages of Woorden opzoeken in de Bijbel: Biblija.net

BibleServer: Verschillende Bijbelvertalingen

Bleu Letter Bible: Bijbels, commentaren, studiehulp, Willeam Smith's Bible Dictionary of 1884

Tyndale Archive: Hebrew Chaldee Lexicon to the Old Testament H.W.F. Gesenius

Scipture 4 all: Online Hebrew / Greek Interlinear Bible

Hebrew-Chaldee Lexicon to the Old Testament H.W.F. Gesenius

Biblical Training Library

Bible Study Tools: Interlinear Bible

Studylight: Bijbels, concordantie

Vine's Expository Dictionay of NT Words

Biblehub: Verschillende Bijbelvertalingen en studie tools

Lexicon - Concordance Online Bible: Strong's Hebrew Dictionary & Brown-Driver-Briggs / Strong's Greek Dictionary & Thayer's Greek

VOORLEESBIJBEL: De Nieuwe Bijbelvertaling voorgelezen

ZakBijbelbond: Luister Bijbel

Spurgeon Archief: Brieven, predikingen

Number in Scripture: E.W. Bullinger

 

 

JEZUS IS HEER

Deze Jezus heeft God tot Heer en Christus gemaakt.
Handelingen 2:36