De geliefde - Yadid - hand in hand

Van Benjamin zei hij: De geliefde (yadid) van YHVH, woont veilig bij Hem. Hij beschermd hem de hele dag en woont tussen Zijn berghellingen. (Deuteronomium 33:12 LC)

Contemporary JPS vertaling 2006:
Of Benjamin he said: Beloved of YHVH, He rests securely beside [God], Who protects him always, as he rests between God's shoulders.

Van Benjamin zei hij, Geliefde van YHVH, Hij rust veilig naast [God], Die hem altijd beschermt, als hij rust tussen Gods schouders.

Niet alleen Benjamin werd "geliefde" genoemd, ook Jezus werd "de Geliefde" genoemd (Markus 1:11; 9:7) en als Christenen zijn wij begenadigd "in de Geliefde", in Jezus Christus (Efeze 1:6).

Paulus, Petrus, Johannes en Judas schrijven in hun brieven over "de geliefden", verwijzend naar de gelovigen in Christus (Romeinen 1:7; 11:28; 1 Petrus 2:11, 1 Johannes 2:7; Judas 1:3). Als u geestelijk wedergeboren bent, dan bent u in de Geliefde - in Jezus Christus - en bent u geliefd door YHVH.

De berghellingen - de schouders - waarvan sprake in deze tekst verwijzen naar de bergen Sion en Moriah. Tussen die "schouders" werd later de tempel gebouwd waar Gods tegenwoordigheid zou zijn. Op schouders horen een Hoofd - God Zelf. De Israelieten waren welvarend en in goede gezondheid als ze God gehoorzaamden.

Maak Jezus de Heer van uw leven, met Hem aan het hoofd. Dan wordt uw lichaam Zijn tempel en woont Zijn Geest in u (1 Corinthe 3:16). Hij zal u rust geven (Mattheus 11:28).

Als de geliefden rusten tussen de schouders van YHVH zijn ze veilig bij Hem, ze wonen "overvleugeld". Onder Zijn vleugels vinden ze ALTIJD bescherming. Zijn Waarheid is hun schild en pantser. Ze hoeven niet bang te zijn voor verschrikkingen of voor besmettelijke ziekten; geen onheil zal hun treffen en geen plaag zal hun woning naderen (Psalm 91:1-11).

Het Hebreeuwse woord voor "geliefde" verbergt nog een mooie schat. Het is het woord "yadid - dydy " en het wordt gevormd door tweemaal het woord "yad - hand - dy " . Wat zegt deze beeldspraak hier: de geliefde van YHVH is iemand die "hand in hand" wandelt met YHVH.

Ik geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een HAND en een naam, beter dan zonen en dochters; Ik geef hun een eeuwige naam, die niet uitgeroeid zal worden. (Jesaja 56:5 LC)

Net zoals twee geliefden hand in hand wandelen, zo wil YHVH hand in hand met u wandelen. Hij heeft Zijn hand al uitgestoken naar u, pak Zijn hand en wandel met Hem. Beeld u in dat u met Hem wandelt....in Zijn rust...

Voor meerdere schatten in de Hebreeuwse taal klik hier: Hebreeuws.

© Terebinten der gerechtigheid

 

 

HOME JEZUS REDT JEZUS UW GENEZING KENT U JEZUS ARTIKELEN BIJBELS BIJBELSTUDIE HEBREEUWS JEZUS KOMT