HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Jezus is de "JA" en "AMEN" van God!

Want alles wat God heeft beloofd, heeft Hij door Jezus ook gedaan. Jezus is Gods 'ja'. Daarom zeggen we ook door Hem 'Amen! Zo is het!' En dat eert God. (2 Korintiërs 1:20 BB)

Wat een declaratie: "alles wat God heeft beloofd, heeft Hij door Jezus ook gedaan". Elke belofte die God ooit uitgesproken heeft, is in Christus vervuld. Dat geeft aan hoe belangrijk Jezus Christus is voor elk mens. Alles wat een mens nodig heeft is in Christus Jezus "Ja en Amen".

Het woord "ja" hier is het Griekse woord "vai" (Strongs G3483) en duidt op "een sterke bevestiging, een zekerheid".

Het woord “Amen” is een woord, dat zowat in elke taal hetzelfde betekent. Het is het meest gebruikte universele woord. Het kent zijn oorsprong in de Hebreeuwse taal en betekent "waarlijk, echt, zo zij het, het staat vast" (Strongs H543). En is afkomstig van het Hebreeuwse grondwoord “amam” (Strongs H539). Wat“geloven, bevestigen, zeker, trouw zijn” betekent.

In de Bijbel vinden we 'Amen' veelvuldig terug in de vorm van een uitroep of bevestiging van een woord of een uitspraak die ONVERBREEKBAAR EN ONFEILBAAR is.

Als we de betekenis van deze twee woorden "Ja en Amen" samenvatten betekent dit dat elke belofte van God een "sterke bevestiging en zekerheid is, die vaststaat en onverbreekbaar en onfeilbaar is" in Christus !

Dat is niet mis te verstaan ! Als u een belofte in Gods Woord, de Bijbel tegenkomt, dan staat deze belofte vast en is die zo in Christus. Deze belofte is onverbreekbaar en onfeilbaar. God heeft Zich verbonden met die belofte. U hoeft niet langer te twijfelen. Als u leest dat u door de striemen van Jezus genezen bent (1 Petrus 2:24), dan kunt u in geloof daar volmondig "ja, dat staat vast" op zeggen.

"Zodat wie zich zegenen zal op aarde, zich zal zegenen in de God van de waarheid, en wie zweren zal op aarde, zal zweren bij de God van de waarheid, omdat de benauwdheden van vroeger vergeten zullen zijn, omdat zij verborgen zullen zijn voor Mijn ogen. (Jesaja 65:16 HSV)

In de Hebreeuwse grondtekst staat voor "de God van de waarheid", "Elohiym amen of Amen God ". Als u zegen wil op aarde, zegen u dan in de God van waarheid. Als kind van God bent u reeds gezegend in "Elohiym Amen", in de "Amen God ".

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. (Efeze 1:3 HSV)

U bent reeds gezegend met alle geestelijke zegen in Christus. Elke belofte die Hij uitgesproken heeft is "waarheid en Amen" in Christus. Want Jezus is de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14:6). En Hij heeft elke belofte vervuld. Daar kunt u "amen" opzeggen. Dat is eenvoudig gezegd wat geloof is: "Amen” zeggen op wat God zegt !

Als u “Amen” zegt op een belofte, dan stemt u in met God. U bevestigt dat u gelooft en zeker bent, dat Hij trouw is aan Zijn Woord. Alhoewel uw genezing misschien nog niet zichtbaar of tastbaar is in uw leven, toch weet u dat Gods Woord waar is.

En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: Dit zegt de AMEN, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods… (Openbaring 3:14)

In het boek Openbaring wordt Jezus "de AMEN" genoemd. Als u een belofte van God tegenkomt in Zijn Woord, zeg dan: “Amen, deze belofte geldt ook voor mij. Jezus, de Grote AMEN heeft de vervulling van deze belofte mogelijk gemaakt voor mij. Daar zeg ik Amen op” !

Hij (Jezus) heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen. (Mattheus 8:16-17 NBG)

Jezus heeft uw ziekten en zwakheden op Zich genomen, twee duizend jaar geleden, Hij heeft ze gedragen in uw plaats. In uw genezing is reeds voorzien in Hem. Dat is waarheid !

Door uw geestelijke wedergeboorte is Hij woning komen maken in uw geest, daardoor is Genezing reeds aanwezig in u. Alles wat u moet doen is die genezing door geloof in ontvangst nemen voor uw lichaam. Genezing is een vervulde belofte. Zie uzelf genezen in Christus.

Zeg "amen" op uw genezing in Christus en ontvang ze in uw lichaam.

God heeft Zijn “JA” Woord gegeven, waar Hij op wacht is uw ja-woord.

"Hemelse Vader, ik dank U dat genezing niet langer een belofte is, maar een vervulde belofte in Christus. Er is reeds in mijn genezing voorzien, 2000 jaar geleden, de prijs is betaald. U biedt het mij aan als een geschenk. Door geloof ontvang ik nù mijn genezing. Ik dank U ervoor in Jezus Naam. Amen!"

Geloofd zij de HERE voor eeuwig. Amen, ja amen. (Psalm 89:52 NBG)

Lees verder: De Heer Die genezing is

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT