HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Geloof is substantie

Geloof nu is de substantie van de dingen die men hoopt, het bewijs van de dingen die men niet ziet. (Hebreeën 11:1 American Version)

U hebt grondstoffen nodig om materialen te maken. Geloof is de geestelijke substantie, de geestelijke grondstof, waaruit al het zichtbare voortgekomen is. Geloof is het hemelse materiaal waaruit alle fysieke dingen ontstaan zijn. Het is de hemelse basis grondstof waaruit alles is voortgekomen.

Olie bijvoorbeeld is de basis grondstof van vele afgeleide producten. Het kan brandstof zijn, u kunt er zich mee verwarmen, afkoelen, verplaatsen. Plastiek, polyester, verven , enz ... vinden allemaal hun oorsprong in de olie.

Geloof is de substantie waaruit alle materie is voortgekomen. Zonder geloofssubstantie zouden er ook geen fysieke substanties zijn. Alle dingen komen voort uit de geestelijke substantie die geloof wordt genoemd.

Al de elementen op aarde zijn voortgekomen uit deze substantie. Geloof is de geestelijke substantie voor de dingen die u hoopt. Als u hoopt op genezing, is geloof de substantie die nodig is voor die genezing. Zelfs als er organen of ledematen ontbreken ! Alles is door geloof tot stand gekomen. Al het zichtbare is uit het onzichtbare ontstaan.

Toen God tijdens de schepping sprak, werden dingen tot stand gebracht. Zijn geloofs gevulde Woorden bevatte de grondstof om fysieke dingen te creëeren. Zijn Woord bevatte het geestelijk DNA wat dit mogelijk maakte. Zijn Woord is niet veranderd en nog even krachtig. Spreek daarom Gods Woord van genezing in geloof uit over uw lichaam of die van de zieke, het bevat de geestelijke DNA en de substantie om die genezing tot stand te brengen.

In de onzichtbare wereld heeft God u genezen. Geloof is de substantie die nodig is om het zichtbaar te maken. Geloof geeft substantie aan de dingen die u hoopt. God roept u naar een dieper niveau van vertrouwen in Hem. Het eert Hem wanneer u gelooft dat Hij de dingen te goede keert voor u, ondanks hoe het eruit ziet in het natuurlijke. Iedereen kan geloven dat God goed is als alles goed gaat, maar het vraagt geloof wanneer uw leven om u heen uit elkaar valt.

Hoopt u op uw genezing ? Geloof in Gods Woord is de juiste substantie ervoor.

"Hemelse Vader, Geloof is de substantie voor dat wat ik hoop. Ik weet dat U goede dingen voor mij hebt weggelegd. Ik weet dat U een groot en geweldig plan voor me heeft klaarliggen voor de rest van mijn leven. Ik weet dat U goed bent en Uw genade voor eeuwig duurt. Als ik Uw Woord van genezing hoor en geloof, dan komt daaruit de substantie vrij die mij geneest, in Jezus Naam".

GENEZING BEHOORT U TOE !

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT