HOME

JEZUS UW GENEZING !

Geloven is actie

Weest werkers van het woord, en niet hoorders alleen; anders bedriegt gij uzelf. (Jacobus 1:22 Can)

En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. (Jacobus 1:22 NBG)


Geloven is niet iets passiefs, maar iets actiefs. Verstandelijk of rationeel geloof voegt ook de daad bij het woord. Bijvoorbeeld als u gaat zitten op een stoel, dan gelooft u met uw verstand, dat die stoel u gaat houden. Dikwijls zit u op dezelfde stoel en het verleden heeft bewezen dat die stoel u gewicht kan dragen. Als u twijfelt gaat u niet of heel voorzichtig op die stoel plaatsnemen. Als u in de auto stapt om ergens naar toe te rijden, vertrouwt u op de werking van de remmen van de auto.

Zo hebben we in de natuurlijke wereld door ervaring, een natuurlijk geloof ontwikkeld. Stel dat u zou twijfelen bij elke kruispunt, bij elke noodzakelijke stop, dat uw remmen het niet zouden doen. U zou heel langzaam gaan rijden. U zou een gevaar vormen in het verkeer en uw rijbewijs uiteindelijk verliezen.

Heel onze maatschappij is gebaseerd op geloof en vertrouwen in mensen of dingen. Geloven in natuurlijke dingen is noodzakelijk om te overleven. U handelt en leeft naar dat wat u gelooft en waarneemt met uw vijf natuurlijke zintuigen.

U hebt geleerd om met uw verstand te geloven. Net zozeer dat geloof nodig is in de natuurlijke wereld, zo is geloof essentieel in de geestelijke wereld. Als u gelooft wat Gods Woord zegt, dan zal dit zich ook uiten in uw denken, spreken en handelen. Wij moeten werkers van het Woord zijn, wat het Woord zegt uitwerken in ons leven. Het Woord beleven en uitleven. We maken het Woord zichtbaar in ons leven, door ons spreken en door wat we doen en laten. Smith Wigglesworth, een man van geloof, zei: "Geloof is een daad".

Als Gods Woord zegt dat wij genezen zijn, dan horen we overeenkomstig dat Woord te denken, te spreken en te handelen. Als we dat niet doen, dan misleiden of bedriegen we onszelf, zegt de Schrift. Alleen het Woord horen is niet voldoende, we moeten ook doen wat het Woord zegt.

Geloof is meer dan akkoord gaan met Gods Woord.
Het is ook handelen naar dat Woord. ~ Col Stringer

Als u een lichamelijk gebrek hebt, stap dan uit in geloof en doe iets om uw geloof te uiten. Voeg de daad bij het Woord !

"Hemelse Vader, ik wil niet alleen een hoorder, maar ook een dader zijn van Uw Woord. Ik hecht geloof en vertrouwen aan Uw Woord, en dit toon ik door mijn leven heen. Ik geloof wat Uw Woord zegt en handel overeenkomstig in Jezus Naam. Amen!"

IK BEN EEN DADER VAN GODS WOORD !

LEES VERDER: GELOOF ZONDER DADEN IS DOOD!

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT