Dag 32: Geloof zonder daden is dood

 
 

Jacobus 2:17-18 NBG

Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood. Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt geloof en ik heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en IK ZAL U MIJN GELOOF TONEN UIT MIJN WERKEN.


Geloof gaat met werken of daden gepaard, geloof laat zich zien in de dingen die men zegt en doet. Geloof toont overeenkomstige, corresponderende actie of daden. Geloof handelt in lijn met het Woord van God. Net zoals in de natuurlijke wereld u door uw daden laat zien wat u gelooft, eveneens toont u door uw doen en laten, wat u gelooft van Gods Woord. Uit wat iemand zegt en doet, weet men wat die persoon gelooft.

Jacobus sprak hier blijkbaar tegen Christenen die alleen maar dingen hoorden en er niets mee deden. Jezus vergeleek mensen die alleen maar het Woord horen en er niets mee doen, met dwazen die hun levenshuis bouwen op zand. En als de stormen van het leven kwamen, dan hield het niet stand. Echter zij die horen en doen - daders van het Woord - zijn wijze mensen die bouwen op de Rots die het Woord is. Een onfeilbare Waarheid. Ook hun leven zal stormen ondergaan, maar zij zullen standhouden, omdat hun leven gebouwd is op het Woord van God, in woord en daad. (Matteüs 7:24-27)

Lukas 6:46 NBG

Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg ?


Smith Wigglesworth, een man van geloof, zei: "Geloof is een daad."

Geloof voegt actie toe aan het Woord. Als u genezing nodig hebt en u hoort het Woord dat God reeds voorzien heeft in uw genezing, dan vraagt dit actie van uw kant. Doe iets wat u daarvoor niet kon doen. Voeg actie toe aan het Woord dat u gelooft. Al is het maar een kleine stap, maar ga er elke dag mee door. Bouw verder uw geloof op met Gods Woord. Geloof neemt toe door het horen van het Woord.

Laat u niet teleurstellen. Genezing behoort u toe en is reeds van u. U bent genezen! Geloof is gewoon handelen overeenkomstig dat wat God gezegd heeft in Zijn Woord. Ontvang uw genezing nu!

"Hemelse Vader, ik zal mijn geloof tonen uit mijn werken, in de dingen die ik doe en zeg. Ik geloof dat ik genezen ben en zal overeenkomstig Uw Woord handelen in Jezus Naam. Amen!"

GENEZING BEHOORT U TOE !

TERUG

 

Jezus is Heer!

 
© Jezus Heer gemeenschap vzw