HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Uw rechtvaardiging

Toen de eerste mens Adam tegen God zondigde verloor hij zijn rechtvaardige natuur en gaf dit door aan zijn nakomelingen. Jezus betaalde voor de overtreding van Adam, waardoor de rechtvaardiging van de mens hersteld is. Deze rechtvaardiging is beschikbaar voor elk mens die gelooft en het offer van Jezus persoonlijk aanvaard.

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. (Romeinen 5:1 HSV)

Onze rechtvaardiging door geloof stelt ons in staat om in de tegenwoordigheid van God te staan zonder enig gevoel van zonde, schuld, schaamte of minderwaardigheid . Dit is mogelijk gemaakt omdat Jezus Christus onze zonde op Zich nam en wij Zijn gerechtigheid, Zijn rechtvaardigheid ontvingen.

Daarom als enig persoon (ingeënt) is in Christus de Messias, is hij een nieuwe schepping (een heel nieuw schepsel): de oude (de vroegere morele en geestelijke conditie) is voorbij gegaan. Merk op het verse en nieuwe is gekomen. ... Omwille van ons maakte Hij Christus [vrijwel] tot zonde, Die geen zonde gekend heeft, zodat in en door Hem we [zouden bekleed worden met, gezien als in, en voorbeelden van] de gerechtigheid van God [wat we zouden moeten zijn, goedgekeurd en aanvaard en in de juiste relatie met Hem, door Zijn goedheid]. (2 Korintiërs 5:17,21 AMPC)

Als God vandaag naar u kijkt ziet Hij u bekleed met Christus (Galaten 3:27). U bent zoals u zou moeten zijn, totaal goedgekeurd en aanvaard en in juiste relatie met Hem. Toen u Jezus aannam in uw leven, kreeg u Zijn rechtvaardigheid als geschenk van God. U heeft dat niet verdiend door enige goede daad. Als u het verdiend had, was het geen geschenk meer. Het is Gods geschenk aan ieder die gelooft.

Hij heeft Jezus voor onze zonden laten sterven en Hem uit de dood laten terugkomen om ons rechtvaardig te verklaren. (Romeinen 4:25 HB)

Wat een genade! De rechtvaardigheid van Christus is uw rechtvaardigheid geworden!

Dank zij God hebt u nu uw leven in Christus Jezus. Hij geeft u wijsheid en door Hem staat u rechtvaardig tegenover God. Hij heeft u apart gezet en bevrijd. Alles dank zij Hem. (1 Korintiërs 1:30 HB)

Dit alles dank zij God ! U kunt vrijmoedig en zonder enige schaamte of schuldgevoel bij God komen en Hem danken voor uw rechtvaardiging.

Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen; om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. (Hebreen 4:16 HB)

Laat niet toe dat minderwaardigheidsgevoelens of schaamte u weghouden om bij God te komen. Laat de duivel u niet wijsmaken dat genezing niet voor u is, vanwege uw zondig verleden. Alles wat u ooit verkeerd hebt gedaan, herinnert God niet meer (Hebreen 8:12), uw zonden zijn weggewist (Kolossenzen 2:13). Laat uw verleden niet uw toekomst bepalen. U hebt de rechtvaardige natuur van Christus ontvangen.

U kunt alles wat God in Zijn genade gegeven, door geloof ontvangen. U kunt vrijmoedig tot Zijn troon naderen. In het Grieks staat er dat u vrijmoedig kunt spreken als u God om hulp vraagt. Door uw rechtvaardiging bent u in een positie gekomen om uw rijke erfenis in ontvangst te nemen. Ook uw genezing hoort daarbij.

En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. (Lukas 11:9-10 NBG)

GEBED

“Ik ben door God rechtvaardig gemaakt, door het geloof in Jezus Christus. Niets weerhoudt mij ervan om ook mijn genezing, als een Gods geschenk, in ontvangst te nemen!”

DOOR GELOOF IN CHRISTUS VOLBRACHTTE WERK STA IK RECHTVAARDIG VOOR GOD !

Lees verder: De oorsprong van ziekte!

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT