HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

De Heer is goed voor iedereen

De HERE is goed voor iedereen en vol liefde ontfermt Hij Zich over alles wat Hij heeft gemaakt. De HERE ondersteunt ieder die dreigt te vallen. Ieder die gebukt gaat, helpt Hij overeind. (Psalm 145:9,14 NBG)

Onze God is een goede God. Laat daar geen twijfel over bestaan! God is goed! Als er slechte dingen gebeuren is God daar niet voor verantwoordelijk. U kunt Hem niet de schuld geven. Hij is goed voor alles en iedereen. Hij ontfermt Zich over heel Zijn schepping.

Uw Vader, die in de hemelen is; Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. (Mattheus 5:45 NBG)

Ik hoorde eens iemand vertellen dat hij een bumpersticker op een auto had zien hangen, wat voor hem alles heel duidelijk maakte: GOOD GOD, BAD DEVIL. Vertaald betekent dit: GOEDE GOD, SLECHTE DUIVEL. Al het goede komt van God en het slechte van de duivel. Ziekte is niet goed en komt daarom van de duivel. Heel duidelijk! Schrijf daarom uw ziekte niet aan God toe, want ze is niet van Hem afkomstig, trouwens er is geen ziekte in de hemel. God kan u geen ziekte geven. Ziekte is een werk van de duivel en vindt zijn oorsprong in de zondeval.

U maakt deel uit van Gods schepping, daarom is deze belofte van God geldig voor u en ontfermt God Zich over u. U staat er niet alleen voor, God is bij u, staat aan uw kant. Of u zich daar bewust van bent of niet. De waarheid is dat God om u geeft. U staat er niet alleen voor. God is bij u en in u. God heeft alles voor u gedaan zodat u in vrede, gezondheid en welzijn kunt leven. Alle voorbereidingen zijn reeds getroffen.

Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. (Jacobus 1:17)

Uw hemelse Vader heeft goede volmaakte dingen voor u bereid. Bij Hem is er geen verandering, Hij is goed en Hij blijft goed. Er is geen zweem van ommekeer. Deze uitdrukking wordt gebruikt voor als de zon op haar hoogste punt staat. Recht boven u en er geen schaduw gevormd wordt. God heeft geen schaduwkant of een slechte kant. Hij is de Vader der lichten, er is in Hem geen duisternis. Hij schenkt goede dingen. Een geschenk is iets waar u zelf niet hebt voor moeten werken, anders is het geen geschenk meer. Uw hemelse Vader schenkt u Zijn gezondheid en Jezus heeft ervoor betaald. Ontvang het in geloof en ga Hem ervoor danken.

"Hemelse Vader, U bent goed en ontfermt Zich over mij. Ik sta er niet alleen voor. Dit heeft U bewezen door naar de aarde te komen en aan een kruis te sterven. Door mijn zonden en ziekten in mijn plaats te dragen, daarom hoef ik ze zelf niet meer te dragen. Ik dank U ervoor, in Jezus'naam. Amen!"

De VADER DER LICHTEN schenkt mij ZIjn GEzondheid !

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT