JEZUS HEER GEMEENSCHAP vzw
     
     
   
   

Dag 45: De Heer is goed voor iedereen

 
 

Psalm 145:9,14 NBG

De HERE is goed voor iedereen en vol liefde ontfermt Hij Zich over alles wat Hij heeft gemaakt. De HERE ondersteunt ieder die dreigt te vallen. Ieder die gebukt gaat, helpt Hij overeind.

Onze God is een goede God. Laat daar geen twijfel over bestaan! God is goed! Als er slechte dingen gebeuren is God daar niet voor verantwoordelijk. U kunt Hem niet de schuld geven. Hij is goed voor alles en iedereen. Hij ontfermt Zich over heel Zijn schepping.

Uw Vader, die in de hemelen is; Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. (Mattheus 5:45 NBG)

Ik hoorde eens iemand vertellen dat hij een bumpersticker op een auto had zien hangen, wat voor hem alles heel duidelijk maakte: GOOD GOD, BAD DEVIL. Vertaald betekent dit: GOEDE GOD, SLECHTE DUIVEL. Al het goede komt van God en het slechte van de duivel. Ziekte is niet goed en komt daarom van de duivel. Heel duidelijk! Schrijf daarom uw ziekte niet aan God toe, want ze is niet van Hem afkomstig, trouwens er is geen ziekte in de hemel. God kan u geen ziekte geven. Ziekte is een werk van de duivel en vindt zijn oorsprong in de zondeval.

U maakt deel uit van Gods schepping, daarom is deze belofte van God geldig voor u en ontfermt God Zich over u. U staat er niet alleen voor, God is bij u, staat aan uw kant. Of u zich daar bewust van bent of niet. De waarheid is dat God om u geeft. U staat er niet alleen voor. God is bij u en in u. God heeft alles voor u gedaan zodat u in vrede, gezondheid en welzijn kunt leven. Alle voorbereidingen zijn reeds getroffen.

In uw genezing is voorzien, reeds 2000 jaar geleden. Jezus heeft de prijs betaald, heeft uw pijn reeds gedragen. Hij biedt Zijn gezondheid aan u aan. Ontvang het in geloof en ga Hem ervoor danken.

"Hemelse Vader, U bent goed en ontfermt Zich over mij. Ik sta er niet alleen voor. Dit heeft U bewezen door naar de aarde te komen en aan een kruis te sterven. Door mijn zonden en ziekten in mijn plaats te dragen, daarom hoef ik ze zelf niet meer te dragen. Ik dank U ervoor, in Jezus'naam. Amen!"

GENEZING BEHOORT U TOE !

TERUG

 

Jezus is Heer!

© Jezus Heer gemeenschap vzw