HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Het is geweldig wat Hij doet

De man kon ineens goed horen en spreken... Zij konden er gewoon niet over zwijgen. "Het is geweldig wat Hij doet", zeiden ze. "Hij geneest zelfs dove mensen. En wie niet kunnen praten, geneest Hij ook!" (Marcus 7: 35,37 HB)

"Het is geweldig wat Hij doet". Dat was de uitspraak die de mensen deden, die getuigen waren van de genezing van een doofstomme. Ze hadden deze man naar Jezus gebracht in het geloof, dat Jezus hem kon genezen door handenoplegging.

Wat Jezus deed was ongewoon. Hij stak Zijn vingers in de oren van de man, spuwde vervolgens en raakte de tong van de doofstomme aan.

Daarna keek Hij naar de hemel en zei met een zucht: "Ga open". De man kon INEENS goed horen en spreken. (Marcus 7: 34-35 HB)

Het was niet wat men verwacht had, wat Jezus deed. Maar Jezus volgde de leiding van de Heilige Geest en deed wat Die Hem opdroeg. Het was misschien wel vreemd, maar het had wel het gewenste resultaat.

"INEENS" kon die man horen en spreken. Dingen kunnen ineens veranderen voor hen die geloven!

Dank God voor Zijn Zoon, Die Hij heeft gegeven. Dat is zo geweldig dat er geen woorden voor zijn. (2 Korintiërs 9:15 HB)

God gaf Zijn Zoon niet alleen voor onze zonden weg te nemen, maar ook om onze ziekten te genezen. “Dat is zo geweldig dat er geen woorden voor zijn”.

Het is mijn grote wens dat u God en onze Here Jezus Christus steeds beter leert kennen. Dan zult u gelukkig worden en Zijn genade en vrede ervaren. Want als u Hem beter leert kennen, zal Hij u door Zijn grote kracht alles geven wat u nodig hebt om werkelijk goed te leven; Hij zal zelfs Zijn heerlijkheid en goedheid met ons delen! Hij heeft ons geweldig grote en waardevolle beloften gedaan: Hij redt ons van de begeerten en het verderf om ons heen en geeft ons deel aan Zijn eigen wezen. (2 Petrus 1:2-4 HB)

Naarmate u God beter leert kennen, zult u zich verbazen over Zijn liefde en goedheid voor u. Hij zal u alles geven om goed te leven en redt u van het verderf om u heen. Ook van vrezelijke ziekten!

Het is geweldig wat Hij doet voor hen die Hem leren kennen. Zoek Zijn aangezicht en kom in Zijn tegenwoordigheid. Het maakt dat u zult zeggen: "Het is geweldig wat Hij doet !" En INEENS bent u genezen.

"Hemelse Vader, het is geweldig wat Jezus heeft gedaan en nog doet. Hij geneest alle ziekten en iedereen die in geloof tot Hem komt. Soms lijkt het ongewoon voor ons, maar U heeft Uw manier van handelen. Daarom onderwerp ik mij ook aan Uw leiding. Mijn gebed is om U beter te leren kennen, in Jezus ' Naam. Amen!"

Lees verder: De genezing van de vrouw met een geest van zwakheid!

GENEZING BEHOORT U TOE !
JEZUS BETAALDE DE PRIJS ERVOOR!

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT