HOME

JEZUS IS UW GENEZING !

OVERZICHT

Ik zal niet sterven maar leven !

Ik zal niet sterven maar leven en de daden van Yah (YH) vertellen. (Psalm 118:17 LC)

Wat een proclamatie van geloof ! Het is goed om dit vers in geloof voor uzelf uit te spreken. God eert geloof en Zijn Woord spoort ons aan: de rechtvaardige (dat is hij of zij die door God gerechtvaardigd is, door het offer van Jezus aanvaard te hebben), zal door geloof het goddelijke leven leven (Romeinen 1:17).

Als we het goddelijke leven willen leven, moeten we Gods geloof, dat we ontvangen hebben bij onze wedergeboorte, activeren. Dit doen we door te zeggen en te doen wat Gods Woord zegt. Het goddelijke leven houdt gezondheid in. Het is het soort van leven dat God oorspronkelijk voor elk mens bedoeld heeft en daarin is voor ziekte geen plaats.

Het is gemakkelijk om te zeggen dat u niet zult sterven als u gezond bent, maar het vraagt geloof en vertrouwen in God, om dit vers uit te spreken, als uw behandelende arts verklaard heeft, dat u niet lang meer te leven hebt.

Psalm 118, waaruit dit vers komt, begint en eindigt met de woorden: "Loof de Heer (YHWH) want Hij is goed, ja (inderdaad) Zijn goedertierenheid (Zijn goedheid) is tot in eeuwigheid (voor altijd)". Put uw vertrouwen en uw kracht in de goedheid van God. Hij is goed! Lofprijs en dankzegging aan God banen de weg om Zijn genezing te zien (Psalm 50:23). Ze zijn tevens een uiting van uw geloof en vertrouwen in God en Zijn Woord.

Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die de eeuwigheid bewoont, Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogste plaats en in het Heilige en bij de berouwhebbende en nederige geest, om de geest van de nederige te doen herleven en het hart van de berouwhebbende te doen herleven... . Ik heb zijn wegen gezien en Ik ZAL HEM GENEZEN; Ik zal hem leiden en de rouwende vertroosting geven. Ik schep de vrucht der lippen, vrede (shalom betekent ook gezondheid en welzijn), vrede, voor die ver weg is en die nabij is, zegt de HEERE (YHWH), Ik HEB HEM GENEZEN. (Jesaja 57:15, 18,19 LC)

Merk op dat God eerst zegt dat Hij de berouwhebbende en nederige eerst ZAL genezen (de gebruikte werkwoordsvorm in het Hebreeuws is hier onvoltooid verleden tijd) en daarna zegt Hij: "Ik HEB hem genezen" (de hier gebruikte werkwoordsvorm in het Hebreeuws is voltooid verleden tijd) ! God creeërt en geneest door te spreken. Zijn Woord is Zijn Verbondstaal. Hij zegt tweemaal vrede, een dubbele verzekering. In het Hebreeuws betekent dit woord niet alleen vrede, maar ook volledigheid - niets ontbrekend - , gezondheid en welzijn.

Als wedergeboren Christenen zijn we navolgers van God (Efeziërs 5:1) en God heeft onze mond scheppende kracht gegeven, als wij Zijn Woord uitspreken. Zeg daarom: "Ik zal niet sterven maar leven"! Hij creeërt als uw lippen Zijn Woord spreken ! Zijn Woord zegt dat u door de striemen van Jezus genezen BENT (1 Petrus 2:24). De straf die ons de vrede (shalom = compleetheid in alles) aanbrengt was op Jezus en door Zijn striemen ZIJN wij genezen (Jesaja 53:5). God heeft ons Zijn Shalom gegeven, Zijn genezing en volledigheid. Jezus is onze vrede.

U zult over een Woord (een belofte) een beslissing nemen en het zal vervuld zijn (bevestigd, volbracht zijn) en het licht (van leven en voorspoed) zal op uw pad schijnen. (Job 22:28 LC)

Neem vandaag een kwaliteits beslissing: "ik zal leven en niet sterven, door de striemen van Jezus ben ik genezen" ! In en door Jezus is elke belofte van God, Ja en Amen, het zij zo, dat staat vast (2 Korintiërs 2:20). Als u beslist Gods Woord te geloven en uit te spreken zal het vervuld en volbracht zijn in uw leven en u zult Zijn licht van goddelijk leven op uw pad zien schijnen!

Nog een belangrijk gegeven is om te getuigen van wat God (Yah) in uw leven gedaan heeft (Psalm 118:17). De Bijbel leert ons dat we de duivel overwinnen door het woord van onze getuigenis (Openbaring 12:11). Spreek daarom over de grote daden Gods. Getuig van Zijn liefde. Als u uw genezing ontvangen hebt, laat het ons weten. We willen u de kans geven om uw getuigenis te geven.

De Heer is goed, altijd een toevlucht in dagen van ellende. Hij draagt zorg voor wie bij Hem komt schuilen. (Nahum 1:7 GNB)

GEBED

  "Hemelse Vader, vandaag verklaar ik dat ik zal leven en niet sterven. Ik kies voor het goddelijke leven, ik kies voor Uw zegen. Ik neem een vast besluit om Uw Woord te geloven en te stellen boven wat ik voel of ervaar. Shalom, shalom over en in mij! Volledigheid en compleetheid, in geen ding tekort ! Door de striemen van Jezus, de Vredevorst, ben ik genezen. Uw grote daden zal ik verkondigen in Jezus'Naam. Amen."

Jezus is Heer !

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT