HOME

JEZUS IS UW GENEZING !

OVERZICHT

uw denken en de wetenschap

De laatste 25 jaar is er heel wat onderzoek gedaan, naar de werking van de hersenen en het menselijk denken. De wetenschap heeft vastgesteld dat 75 à 98% van al de lichamelijke, mentale en gedragsstoornissen, veroorzaakt worden, door de manier waarop mensen denke n. Sta hier even bij stil: minstens 3 van de 4 ziekten, worden veroorzaakt door het denken van de mens. Deze wetenschappelijke vaststelling geeft aan, hoe belangrijk uw denken is. De wetenschap bevestigt gewoon, wat de Bijbel al eeuwen zegt. Het denken van de mens, is bepalend voor zijn welzijn.

Eigenlijk is dit Goed Nieuws ! U heeft zelf de controle over uw denken en daardoor de controle over uw gezondheid ! Als u uw denken aanpakt, pakt u uw gezondheid en uw algemeen welzijn aan. Het beste medicijn voor een gezond denken, is het Woord van God! Het geeft u Zijn Goddelijk leven!

Want zij (Gods Woorden) geven leven aan wie hen vinden en zijn een medicijn voor het hele lichaam. (Spreuken 4:22 HB)

Dit is het doel van “Gods medicijn voor elke dag”. Uw denken helpen vernieuwen met Gods Woord, Gods medicijn, zodat u of uw genezing ontvangt of in goddelijke gezondheid blijft leven.

Of u nu goddelijke genezing wil of goddelijke gezondheid, God heeft het beschikbaar gemaakt. John G. Lake, een man die machtig door God gebruikt werd op het gebied van goddelijke genezing, zei dit:

“Goddelijke genezing is, door de kracht van God, de ziekte verwijderen die op iemands lichaam gekomen is. Maar goddelijke gezondheid is dag aan dag, uur na uur, leven in contact met God, zodat het leven van God in uw lichaam stroomt, net zoals het leven van God in uw ziel en uw geest stroomt.”

Geliefde, ik bid, dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat. (3 Johannes 1:2 NBG)

Dit vers uit Gods Woord bevestigd, dat ons algemeen welzijn afhangt, van het welzijn van onze ziel. Wanneer de Bijbel spreekt over de ziel, dan omvat dit: het denken, de wil en de emoties van de mens. Met andere woorden: het zal ons in alles goed gaan, ook met onze gezondheid, als het onze ziel ~ ons denken, onze emoties en wil ~ goed gaat.

Want zoals hij in zichzelf denkt, zo is hij … (Spreuken 23:7 ASV)

Hoe u denkt, zo bent u, zo gedraagt u zich. Wat u voortdurend denkt, zo wordt u.
Uw gedachten geven uiteindelijk vorm aan wie u bent, wat u zegt, wat u doet, wat u gelooft…..

Elk mens heeft zo'n 30.000 à 60.000 gedachten per dag. Daarbij zijn gedachten niet zonder gevolg. Gedachten worden opgeslagen in uw hersenen. Ze nemen een fysieke plaats in, in uw lichaam. Uw gedachten en de daaraan gekoppelde emoties, worden omgezet in een substantie, door een chemische reactie in uw hersenen (Hypothalamus).

Als die gedachten en emoties goed zijn, zal een goede substantie in uw hersenen worden aangemaakt en opgeslagen. Slechte, negatieve gedachten en pijnlijke emoties, worden als een schadelijke substantie opgeslagen. Deze substanties hebben, een voortdurende goede of schadelijke invloed op de werking van de 70 à 100 biljoen cellen van uw lichaam. Elke gedachte beïnvloed daardoor het functioneren van uw hele lichaam.

Denk aan Hem op al uw wegen. Dan zal Hij uw paden effenen. Wees niet wijs in uw eigen ogen. Heb ontzag voor Yahweh en vermijd het kwaad: Het zal genezing brengen voor uw lichaam, Verkwikking voor uw gebeente. (Spreuken 3:6-8 CAN)

Het is goed om God te leren kennen. Hij heeft de mens gecreëerd, met een innerlijk diep verlangen, om met Hem te communiceren. Ergens diep van binnen, hunkert u, naar een relatie met Hem. Hij is trouwens een God, Die Liefde is en Hij heeft u in liefde geschapen, om optimaal in liefde te functioneren. U toont uw respect en ontzag voor Hem, door aan Hem te denken in al uw besluitvorming. Breng uw denken in lijn met Zijn denken. Als uw Schepper en Ontwerper, weet Hij als geen ander, wat goed en wat slecht voor u is. Hou rekening met Hem, dan zal het u goed gaan. Volg Zijn voorschriften op, het zal genezing en verkwikking zijn voor uw lichaam.

Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. (Spreuken 17:22 HSV)

God houdt van u. Hij is niet kwaad op u. En Hij wil u helpen, iets om blij over te zijn!

En wordt niet conform aan deze wereld (eeuw), maar wordt getransformeerd door de vernieuwing (een verandering ten beste) van jullie denken, opdat jullie mogen proeven wat de wil van God is, het goede en aangename en volmaakte. (Romeinen 12:2 LC)

Paulus vertelt hier aan de Christenen te Rome, dat “deze wereld” haar manier van denken heeft, maar dat zij als gelovigen, anders moeten gaan leren denken. Het “wereldse” denken is blind voor wat God gedaan heeft en nog doet (2 Korintiërs 4:4).

Wil een gelovige “proeven wat de wil van God is”, zal hij zijn denken moeten vernieuwen, wil hij “het goede en aangename en volmaakte”, van God in zijn leven ervaren.

Het is een uitdaging voor iedereen, om z'n denken ten beste te veranderen, totdat hij in dat overvloedige leven van God wandelt. Verandering begint, met een veranderd denken. Een uiterlijke verandering begint van binnen. Neem uw denken onder handen! Begin er vandaag aan!

Luister naar Mij, Mijn zoon, en neem Mijn woorden ter harte.
Dan zul je een lang en goed leven hebben. (Spreuken 4:10 HB)

Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, neem mijn wenken ter harte.
Ze schenken u lengte van dagen, jaren van leven, en overvloedige welvaart !
(Spreuken 3:1-2 CAN)

GENEZING en GEZONDHEID BEHOREN U TOE !

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT