JEZUS IS HEER

Deze Jezus heeft God tot Heer en Christus gemaakt.
Handelingen 2:36

 

 

HOME JEZUS REDT JEZUS GENEEST KENT U JEZUS ARTIKELEN BIJBELS BIJBELSTUDIE   JEZUS KOMT

 

 

 


WELKOM - JEZUS IS HEER !


EVANGELIE BETEKENT "GOED NIEUWS"
.

EN GOED NIEUWS IS GEEN GOED NIEUWS ALS HET GEEN GOED NIEUWS IS !

HET EVANGELIE IS GOED NIEUWS !


God houdt van u en heeft u geschapen om een persoonlijke relatie met Hem te hebben!

"Want God had de wereld (u inclusief) zo lief dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3:16 GNB)

God schiep u met een doel:
"U weefde mij in de schoot van mijn moeder, U deed mij ontstaan.
Ik dank U, want het is een wonder zoals ik ben gemaakt. Alles wat U maakt, is een wonder. Dat besef ik heel goed". (Psalm 139:13-14 GNB)

Het Goede Nieuws is dat God Zelf mens geworden is om uw zwakheden en fouten te niet te doen, zodat Hij een relatie kan hebben met elk mens, ook met u.

Wat tussen God en u instond, wat tussen u beiden scheiding bracht, het zonde probleem, is opgelost. God heeft dit mogelijk gemaakt door Zelf naar de aarde te komen en mens te worden.
Door uw schuld op Zich te nemen en te sterven aan een kruis.
Van Zijn kant heeft Hij er alles aan gedaan om het terug in orde te brengen.
De bal ligt nu aan uw kant, door het offer van Jezus persoonlijk te aanvaarden,
is uw zonde ook niet langer uw probleem.

God verlangt ernaar dat u Hem leert kennen: "En dit is eeuwig leven: dat de mensen U kennen, U, de enige ware God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt." (Johannes 17:3 GNB)

Als u Jezus Heer maakt van uw leven en Hem leert kennen, dan zult u ontdekken,
dat Hij nog veel meer voor u heeft gedaan: Hij gaf ook Zijn lichaam voor uw genezing.
Jezus geneest ook vandaag nog!


DAT IS GOED NIEUWS !


Hij nam de vloek van armoede en tekort op Zich:
God wil ook voorzien in de noden die u vandaag heeft!


DAT IS OOK GOED NIEUWS !


Deze website wilt u helpen in uw relatie met God, zodat u al Zijn goeds kunt ontvangen.
Hij staat met open armen u op te wachten!

WEET EEN DING: GOD HOUDT VAN U !
HET MAAKT NIET UIT WIE U BENT OF WAT U GEDAAN HEEFT !
DAT IS GOED NIEUWS !


NIEUW

 

Schatgraven in de Hebreeuwse taal: TOWDAH pdf (15 november 2017)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREPARE INTERNATIONAL

UITNODIGING - NIEUWE TRAINING SCHOOL IN LIMBURG

Op zaterdag 20 januari 2018 van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Thema: God en Zijn Koninkrijk
Plaats: Christengemeente Zonhoven, Zavelstraat 71a, Zonhoven
Bijdrage: 20 € Handboek inclusief
Tweetalig onderwijs - Engels / Nederlands

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGLOW International Uitnodiging

DINSDAG 28 NOVEMBER 2017

Koffie vanaf 9.30 uur, samenkomst 10.00 uur

Poorthuis - Zuidervest 2a - PEER

Alle vrouwen zijn welkom!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Dokimos gelovigen

Romeinen 12:2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen (SV beproeven) wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. NBG

Wanneer we wedergeboren worden, is alleen onze geest wedergeboren. Ons denken moeten we zelf vernieuwen met het Woord van God. We moeten “erkennen” wat de wil van God is. Paulus gebruikt hier het Griekse woord “doki'mazo” wat de Statenvertaling vertaald met “beproeven”. Volgens Donald Barnhouse waren er in die tijd geen banken zoals wij die tegenwoordig kennen, en was er geen papiergeld.

Alle geld was van metaal gemaakt, verhit tot het vloeibaar was, gegoten in vormen en afgekoeld. De munten waren betrekkelijk zacht en de mensen slepen ze dus af, waardoor hun gewicht en daardoor de waarde van de munt afnam. In Athene werden in die tijd twintig wetten afgekondigd om een einde te maken aan de praktijk van het "snoeien" van munten. Sommige geldwisselaars waren rechtschapen en wilden geen namaakgeld aanpakken. Zij waren mannen van eer die alleen geld met het goede gewicht in omloop brachten. Zulke mensen noemde men "dokimos" of "beproefd".

De duivel heeft door de eeuwen heen de waarheid en echtheid van Gods Woord “gesnoeid”, als een soort van “namaakevangelie” of een “ander” evangelie, zoals Paulus het noemt, en het zo verkocht gekregen aan de mensen. Mensen hebben daardoor een verkeerd beeld van God in hun denken. Laten wij “dokimos” gelovigen zijn die Gods Woord onvervalst, onversneden, puur en “beproefd” doorgeven en “recht” snijden (2 Tim 2:15 SV). Dat ons leven mag tonen dat God het goede, welgevallige en volkomene met de mens voorheeft. Laten we een brief van Christus zijn, kenbaar en leesbaar voor alle mensen (2 Korintiers 3:2-3), getuigend van de grote daden Gods.

“Van een valse weegschaal heeft Jahweh een afschuw, Hij houdt van een zuiver gewicht".
Spreuken 11:1 CAN

 

JEZUS GENEEST

 

Wist u dat de wetenschap heeft vastgesteld dat 75 à 98% van al de lichamelijke, mentale en gedragsstoornissen veroorzaakt worden door ons denken ? Wat u denkt en de keuze's die u maakt, zijn daarom heel belangrijk. Ze bepalen uw lichamelijke en mentale gezondheid en uw levensstijl.

Bent u ziek of wilt u gezond blijven ? De Bijbel heeft heel wat te vertellen over genezing en gezondheid. Dit onderdeel van de website: " JEZUS GENEEST" wil u daarbij helpen en ondersteunen. God wil dat u gezond en genezen bent.

Hier kunt u starten: JEZUS GENEEST

Aangepast of nieuw:

Jezus geneest: Dag 85: Gebed en proclamatie voor gezondheid en genezing

Jesus heals: Day 85: Prayer and proclamation for health and healing (scroll down to the end of day 85)

Dag 38: De Efeze gebeden.

Een getuigenis van wat God kan doen: EEN JONGEN GENEZEN VAN 26 AANDOENINGEN

 

 

JEZUS KOMT TERUG !

DE LAATSTE PAUS?

De laatst verkozen Paus Jorge Mario Bergoglio zou de laatste Paus zijn, volgens een voorspelling toegeschreven aan de Ierse Rooms Katholieke Sint Malachias (1094-1148). Paus nr 112 zou de laatste Paus zijn, volgens deze profetie zal deze"zijn schapen hoeden gedurende vele tribulaties en wanneer hieraan aan een einde komt, zal de zevenheuvelige stad verwoest worden en de Grote Rechter zal zijn volk berechten. Het Einde."
( https://nl.wikipedia.org/wiki/Profetie_van_de_pausen) Lees verder ...

TEKENEN VAN ZIJN WEDERKOMST

Mattheus 24:3 NBG
Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en WAT IS HET TEKEN VAN UW KOMST en van de voleinding der wereld?

De discipelen vroegen Jezus naar het teken van Zijn wederkomst.
Met andere woorden: waaraan kunnen we zien dat U terugkomt ?
Wat zijn de onderscheidingstekens ? Lees verder...

 

KENT U JEZUS ?

BIJBELSTUDIE

Schatgraven in de Hebreeuwse taal: Towdah

IN HEM teksten: pdf file

GEBED: Schriftoverdenking (aangevuld 5/8/2014)

VOORSPOED: Schriftoverdenking

GODS WOORD: Schriftoverdenking

GERECHTIGHEID: Schriftoverdenking

DE NIEUWE SCHEPPING: Schriftoverdenking

DE SOUVEREINITEIT VAN GOD: Andrew Wommack

ONZE LIEFDESWANDEL: Schriftoverdenking

GELOOF: Schriftoverdenking

ZAAIEN EN OOGSTEN: Schriftoverdenking

ONS SPREKEN: Schriftoverdenking

HOE SLUIT IK DE DEUR VOOR DE AANVALLEN VAN SATAN ? Joyce Meyer

WAAROM VLUCHT DE DUIVEL NIET ALS IK HEM WEERSTA ? Joyce Meyer

ONTDEK WIE U WERKELIJK BENT IN CHRISTUS

THE MESSAGE

HET EFEZE GEBED

 

ARTIKELEN op andere sites

 

MALEDIVEN: Geen vakantieparadijs

IS GODSDIENST GEVAARLIJK? door Ignace Demaerel

Een Kerst zonder Jezus? Ignace Demaerel

Gebed is zo saai of boeiend als je het zelf maakt.

 

       
ARTIKELEN JEZUS GENEEST KENT U JEZUS
ONLINE BIJBELS JEZUS REDT  
BIJBELLEESROOSTER JEZUS KOMT  
       

 

 

© Jezus Heer gemeenschap vzw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BIJBELVERS VAN DE DAG

 

 

TOENEMEND GELOOF

 

Geloof is de bekwaamheid om te reageren op Gods definitie van uw toekomst!

Des te meer u God dankt voor wat u hebt,
des te meer geeft Hij u wat u niet hebt.

We moeten leren ontvangen wat God reeds gegeven heeft.

 

CITAAT

Wat Gods liefde is:

De liefde is geduldig; de liefde is vriendelijk; de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots;
zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd; zij neemt niemand iets kwalijk; zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid.
De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. Aan de liefde komt nooit een einde.

1 Korintiërs 13:4-8 HB

Meerdere citaten ...

 

SPREUKEN SPREKEN

Vertrouw met heel je hart op de HERE en verwacht het niet van je eigen verstand.
Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen. Ga niet op je eigen oordeel af, maar koester ontzag voor de HERE en ga het verkeerde uit de weg. Dat werkt als een medicijn voor je lichaam en dringt diep in de botten door.
Spreuken 3:5-8 HB

Een echte vriend blijft altijd een vriend en in de tegenspoed blijkt de ware vriendschap.
Spreuken 17:17 HB

Een blij hart doet het lichaam goed, maar een ontmoedigde geest maakt ziek.
Spreuken 17:22 HB

Zoals het water het uiterlijk van een mens weerspiegelt, geeft het hart van een mens zijn innerlijk weer.
Spreuken 27:19 HB

Wie omgaat met wijzen, wordt wijs, wie bevriend is met dwazen, vergaat het slecht.
Spreuken 13:20 GNB

 

 


AGENDA


JEZUS FILM in het NEDERLANDS


NIEUWS VAN DE VERVOLGDE KERK

OPEN DOORS

JUBILEE CAMPAIGN


DE ZEGEN VAN ABRAHAM

Phil Driscoll

DE GOEDDOEN METER (video)

DE LIEFDE VAN EEN VADER (video)

I GOT OFF AT GEORGES STREET (video)

 


Als u onze nieuwsbrief wil ontvangen of contact wil opnemen kan dit via onderstaande email


chretien2@hotmail.com

Jezus Heer gemeenschap vzw